shutterstock_134857220.jpg

Bars | Cleveland Park

Cleveland Park Bars, Bars in Cleveland Park, Cleveland Park DC Bars, Bars in Cleveland Park Washington DC. 

BARS

ARDEO + BARDEO: 3311 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-244-6750

atomic billiards: 3427 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-363-7665

CLEVELAND PARK BAR & GRILL: 3421 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-806-8940

FAT PETE'S: 3407 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-362-7777

INDIQUE: 3512-3514 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-244-6600

LAREDO: 3500 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-966-2530

NANNY O'BRIENS: 3319 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-686-9189

MEDIUM RARE: 3500 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-237-1432

RIPPLES: 3417 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-244-7995

SPICES: 3333-A CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-686-3833

ST. ARNOLD'S MUSSEL BAR: 3433 CONNECTICUT AVE., NW WASHINGTON DC 20008 PH: 202-621-6719